Att göra något mer för klimatet

Vad finns det för sammanhang i Umeå där jag kan göra mer för klimatet?
QR-kod till denna sida: