Aktivistafton - föreläsningsserie av Fältbiologerna

Fältbiologerna

11 tim · 

FÄLTBIOLOGERNA PRESENTERAR AKTIVISTAFTON - ÖPPNA MILJÖFÖRELÄSNINGAR UNDER KRISEN
Klimathotet och artöden tar ingen paus under Coronakrisen. Vår kamp för klimat och biologisk mångfald måste fortsätta - men under nya former, av solidaritet med riskgrupperna. Därför lanserar Fältbiologerna nu en ny, stor satsning på folkbildning under krisen: Aktivistafton.

Aktivistafton är en serie digitala föreläsningar - öppna för alla, oavsett ålder - om olika miljöfrågor och miljöengagemang. Varje torsdagkväll kommer en ny aktivist, forskare eller debattör hålla en folkbildande och engagerande föreläsning om allt från systemkritik och gruvor till klimatförnekelse och havsfrågor.

Ungefär varannan torsdag är det en fältbiolog i åldern 6-26 år som föreläser, eftersom vi barn och unga har en rätt att bli lyssnade på av den vuxenvärld som hotar vår framtid. Varannan torsdag är det en inbjuden gäst som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter, eftersom vi inte kan lösa någon kris utan att lyssna på experterna.

Föreläsningarna arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet och äger rum på Zoom varje torsdag 19:00-20:00, med frågestund på slutet (eventuellt livesänds även föreläsningarna på Fältbiologernas Facebook-sida). Redan nu kan du boka in de fem första planerade föreläsningarna:

🌍 RÄDDA NATUREN - HUR DU KAN RÄDDA DITT LOKALA NATUROMRÅDE - torsdag 7 maj 19:00

Industriernas och storstädernas hänsynslösa utbyggnad hotar allt fler sjöar, skogar, våtmarker och stränder. Men motståndet växer. Över hela världen går människor ihop, i protest mot kalhyggen, gruvor, oljeledningar och annan exploatering. Fältbiologernas vice ordförande Leo Rudberg - som var med och räddade både Ojnareskogen på Gotland och Råstasjön i Stockholm - ger här en pedagogisk steg-för-steg-guide till dig som vill skydda till naturområde med fredliga, politiska medel, med inspiration från Standing Rock, Gallok och Väleskogen. (Detta är en ny föreläsning - ej identisk med Leos tidigare föreläsning.)

Event: https://www.facebook.com/events/275512250279326/

Zoom-länk:https://us02web.zoom.us/j/86487669232…

🌍 EKOLOGISK EKONOMI - VAD ÄR ALTERNATIVEN TILL TILLVÄXT? - torsdag 14 maj 19:00

Det ekonomiska systemet är problemet - men vad är alternativet? Hur kan vi bygga en ny ekonomi där vi säkrar både naturens och mänsklighetens rättigheter och överlevnad? Vilka alternativa ekonomiska modeller och teorier - bortom föråldrad BNP-tillväxt - förespråkar de ekologiska ekonomerna? Forskaren Thomas Hahn, docent i ekologisk ekonomi och samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholm Resilience Centre, berättar om den moderna ekonomiska forskningen om hur miljöproblemen kan lösas.

Event: https://www.facebook.com/events/571661276791157/

Zoom-länk:https://us02web.zoom.us/j/86487669232…

🌍 VARTANNAT ANDETAG - HAVETS BETYDELSE FÖR KLIMATET - torsdag 21 maj 19:00

Det finns bara ett enda stort sammankopplat hav. Havet är en livsviktig klimatreglerare. Till exempel har havet sedan 1950 absorberat över 90 procent av den värmeenergi som människan tillfört atmosfären genom växthusgaseffekten. Om denna värmeenergi istället hade stannat i luften så hade temperaturen på jorden varit hela 36 grader högre än vad den är i dag (jämför parisavtalets mål på max 1,5 grader uppvärmning). Trots havets fundamentala roll för klimatet och därmed människans levnadsförutsättningar vet vi än idag mindre om havet än om rymden. Vi har bara börjat förstå havet viktiga roll och allvaret med försurning, uppvärmning och minskad syrehalt i havet. På denna aktivistafton ska Fältbiologernas Sofie von Schenck prata om just havets koppling till klimatet

Event: https://www.facebook.com/events/561067278139480/

Zoom-länk:https://us02web.zoom.us/j/86487669232…

🌍 KLIMATFÖRNEKELSE & HÖGERNATIONALISM - FRÅN TRUMP OCH BOLSONARO TILL OLJEBOLAG OCH MANSROLLER - torsdag 28 maj 19:00

Vi befinner oss i en akut klimatkris, tydligt med bränder i Australien, Amazonas och Sverige. Samtidigt tar högernationalister makten i stora delar av världen, från USA:s Trump och Brasiliens Bolsonaro till Polens Kaczynski. I detta läge så avfärdar, ignorerar och förnekar högernationalister kriserna. En förklaring är att deras partier har täta kopplingar till de utvinningsföretag som tjänar pengar på rovdrift på naturen och förgiftning av miljön, men även manliga normer och värderingar spelar roll. Hur hänger allt detta ihop? Varför har företagsledare, politiker och medborgare inte agerat trots att klimatkrisen varit känd i över 30 år? Det kommer Martin Hultman, världsledande forskare inom klimatförnekelse, högernationalism och ekologiska maskuliniteter vid Chalmers samt författare av boken “Upphettning. Demokratin i klimatkrisens tid”, att föreläsa om.

Event: https://www.facebook.com/events/284255972577673/

Zoom-länk:https://us02web.zoom.us/j/86487669232…

🌍 ENDE GELÄNDE - HUR MAN OCKUPERAR EN KOLGRUVA - torsdag 4 juni 19:00

Varje år reser tusentals miljöaktivister från hela Europa till Tyskland för att fredligt ockupera kontinentens enskilt största orsaker till klimatkrisen: kolgruvorna. Och varje år har aktivisterna lyckats stänga ned utvinningen och förbränningen i ett helt dygn. Men hur går det till och hur känns det egentligen att ockupera en kolgruva? Fältbiologernas ordförande Tove Lönneborg berättar om sina erfarenheter av att fyra(!) gånger deltagit i massaktionen Ende Gelände och inspirerar till framtida civil olydnad för klimatet.

Event: https://www.facebook.com/events/253417866037251/

Zooom-länk:https://us02web.zoom.us/j/86487669232…

🌍 ZERO WASTE - HUR DU MINSKAR DITT AVFALL - torsdag 18 juni 19:00

Den överdrivna materiella konsumtionen är ett hot mot vår planet. Vårt avfall skapar dessutom i sig en mängd problem för både hälsa och miljö. Därför försöker allt fler människor minimera sitt eget avfall inom zero waste-rörelsen. Fältbiologernas zero waste-expert Alex Fälting kommer här berätta mer om hur vi kan minska vårt bidrag till problemet.

Event: https://www.facebook.com/events/236126364128049/

Zooom-länk:https://us02web.zoom.us/j/86487669232…

Vi vill att så många som möjligt nås av denna viktiga folkbildning, så bjud gärna in era vänner till eventen och sprid detta inlägg. Om du själv vill bidra med en framtida föreläsning eller har tips på andra föreläsare får du gärna kontakta oss på tove.lonneborg@faltbiologerna.se eller 076-0073689.

Tillsammans tar vi oss igenom krisen - och motverkar framtida kriser. Folkbildningen och kampen fortsätter. <3
#Aktivistafton