Aktuell corona-statistik mm


Ivermectin is effective for COVID-19: meta analysis of 22 studies Covid Analysis, November 26, 2020 (Version 2, December 4, 2020)
Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19, November 13, 2020
Explaining the science behind Sweden's relaxed coronavirus approach
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Sweden
https://www.krisinformation.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/
Coronavirus - Grafik, diagram, statistik Folkhälsomyndigheten
Alla influensafall som vårdats på Intensivvårdsavdelningar runt om i landet - SIRI (SIR-Influensaövervakning)
Antal nyinskrivna vårdtillfällen med Coronavirus - SIRI
COVID-19 i svensk intensivvård - SIRI
Rapporterade vårdtillfällen av Coronavirus, veckovis - SIRI
Rapporterade vårdtillfällen av Coronavirus, kumulativt, veckovis - SIRI
Corona självtest - självskattning för att se om du kan egenvårda dig
Olika symtom för förkylning, Covid-19 och influensa enligt WHO
Corona virus tracker: https://ncov2019.live/
Coming soon: http://germtracker.com/
Spread knowledge, not the virus - EndCoronavirus is led by Yaneer Bar-Yam, president of the New England Complex Systems Institute.


Nedan aktuell statistik från Our World in Data:

Gå till https://ourworldindata.org/coronavirus för fler diagram och mer information.
OBS! Interaktiva diagram, peka på saker så får du förtydliganden!
OBS! Logaritmisk skala i vissa diagram (kan ändras interaktivt till linjär skala).
Olika symtom för förkylning, Covid-19 och influensa enligt WHO