Upprop för statlig finansiering av klimatåtgärder och välfärdDet rådande finanspolitiska ramverket utgör ett allvarligt hinder mot den svenska statens initiativförmåga när det gäller satsningar på välfärd och omställning till nollutsläppsekonomi. Stora utsläppsminskningar måste vara genomförda 2030. Snabbhet är den mest kritiska faktorn när det gäller att få hejd på utsläppen innan klimatet går helt överstyr.

Detta upprop fokuserar på snabb effekt genom att förespråka investeringar med mycket större belopp på mycket kortare tid. Det ligger faktiskt i statens makt att skapa väldigt mycket pengar när det verkligen behövs, vilket förklaras av Modern Penningteori (MMT) och bevisas av Covid-satsningarna. Penningmässiga budgetunderskott är något vi kan leva med utan problem under perioder när stora behov finns.

De underskott vi verkligen behöver ta hand om är inte de penningmässiga, utan de materiella, fysiska som gör att vi inte sköter om vår miljö, våra medborgare och vårt samhälle. Alltså underskotten beträffande klimatinvesteringar, skolornas bemanning, den sociala sektorn, lokaler och infrastruktur som förfaller etc. Därför behöver vi:


För att genomföra detta krävs ett stort mått av planering. En stat och en regering måste sätta en agenda för behoven och ha en tydlig vision kring hur man ska komma tillrätta med problemen. Hur vi ska lösa de akuta klimatinvesteringarna, hur vi ska försörja äldreomsorg, sjukvård, skola mm.


Inflationsrisken är en begränsande faktor men med en kompetent hantering av den reella ekonomin kan den kontrolleras. Planeringen måste ta hänsyn till tillgången på kompetent arbetskraft och se till att utbilda för behoven. Utan människor som kan göra jobbet står sig investeringarna slätt.


Covid-stöd och klimatpaketet i USA visar på en svängning i synen på statens roll gentemot marknadskrafterna. Tyskland och Frankrike låter också staten ha större initiativ. Ingen hyllar nyliberalism längre!


Gör vi denna massiva satsning över en tioårsperiod kan vi klara hem det här utan att skämmas för kommande generationer. Men parallellt behöver vi inse att generell ekonomisk tillväxt inte är framtidens melodi. Vi behöver ett ekonomiskt styrsystem som kan plana ut resursutnyttjandet till en långsiktigt hållbar nivå.

Vad som behövs är en ny plattform för Sveriges ekonomiska politik. Det finanspolitiska ramverket måste bort. Statliga investeringar är det som kan göra verklig skillnad för klimatomställningen!
...
Anser du att detta stämmer gå in på... och anslut dig till uppropet

(2023-11-28 under bearbetning...)