Militär kontra miljö

Vad har upprustning och militär verksamhet för negativ påverkan på klimat och miljö?

1 Militär verksamhet har stor miljö- och klimatpåverkan, världens militärer står för betydande utsläpp av växthusgaser vid övningsverksamhet och krigföring.

2 I samband med övningsverksamhet använder Försvarsmakten också brandskum som innehåller högfluorerade ämnen, PFAS, som är skadligt för människor och natur.

3 Försvarets övningar släpper ut bly och miljögifter som skadar djur och växter både i vatten och på land.

4 Svenskt natomedlemskap och ökad militärbudget innebär fler och större militära övningar, fler transporter, fler och tyngre militärfordon och flyg.

5 Klimatlösningar får stå tillbaka till förmån för militär verksamhet, t ex i frågan om vindkraftverk. Cirka 15% av Sveriges yta är så kallade lågflygningsområden, det har gjort att försvaret säger nej till att bygga vindkraftverk på många ställen där de skulle kunna vara i vägen för militärt flyg.

6 Stora pengar läggs på det militära försvaret – istället för på insatser för att stoppa klimatförändringarna. Resursfördelning mellan militär och klimat behöver inte vara ett nollsummespel, i teorin kan vi satsa på båda. Men i praktiken anses statens resurser vara begränsade och varje satsning sker på bekostnad av en annan.

7 Den militära övningsverksamheten i kust- och havsområden medför vid undervattenssprängningar stor påverkan på bottnar inom avsedda sprängrutor...

8 Höga ljud skapas vid skjutningar, sprängningar samt vid flyg- och fartygsrörelser och orsakar störningar i djurlivet både under och ovan havsytan.

9 Behövs ett område för totalförsvarets anläggningar, så ska försvarsintresset ges företräde framför andra riksintressen. Vilket kan innebära att naturskydd och energiomställning får stå tillbaka.


Källor:
https://www.svenskafreds.se/upptack/fred-och-sakerhet/sa-hanger-militarismen-och-klimatkrisen-ihop/
https://www.altinget.se/artikel/laat-inte-ett-svenskt-natomedlemskap-forvarra-klimat-och-miljokrisen
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hav/totalforsvaret/