Skogsnyheter - Hållbart Skogsbruk!


Kunskap om skogsbruk som gynnar biologisk mångfald, kraftfull klimatpolitik och skogar trevliga att vistas i.

Playlist for continous playing! (Current: 21 videos)
Skicka videoförslag till suggest@okej.nu
Play in new tab
1
59:53
2022-03-31
Bengt Gunnar Jonsson Climate and forests - Researchers Desk
Play in new tab
2
1:07:48
2021-10-01
Kampen om skogen - Petri Storlöpare
Play in new tab
3
1:14:11
2021-08-05
Ta ner Himlen till jorden - hur skogen kan göra klimatfrågan konstruktivt angripbar lokalt - Kullar & Klang
Play in new tab
4
20:22
2021-07-26
Anders Lindroth - Vilken roll har skogen och dagens skogsbruksmetoder i klimatsystemet? - Kullar & Klang
Play in new tab
5
14:25
2021-07-26
Hjalmar Laudon - Hur klimatförändringar påverkar vattenflöden och vattenkvalitet - Kullar & Klang
Play in new tab
6
1:16:25
2021-07-22
Skogens och skogsbruksmetoders roll för klimatet och ekosystemen: Hjalmar Laudon och Anders Lindroth - Kullar & Klang
Play in new tab
7
1:12:51
2021-07-08
Skogen, Klimatet och Barnbarnen med Stig Olof Holm och Tomas Lundmark - Kullar & Klang
Play in new tab
8
5:09:19
2021-06-07
Boreal Forests and Climate Change, day 2 - Vetenskapsakademien
Play in new tab
9
5:33:18
2021-06-07
Boreal Forests and Climate Change, day 1 - Vetenskapsakademien
Play in new tab
10
0:56
2021-04-30
Nu är det nog, Sveaskog! - Jens Rundberg
Play in new tab
11
13:50
2021-03-24
Stig-Olof Holm talar om Skogen och Klimatet - FFF-Umeå 19 mars - FridaysForFuture Umeå
Play in new tab
12
27:04
2013-01-28
Skogens roll i klimatsystemet, presentation av Anders Lindroth - Ines Webb
Play in new tab
13
59:08
2021-01-17
More Of Everything - A film about Swedish forestry - More Of Everything - A film about Swedish Forestry
Play in new tab
14
59:10
2019-02-16
Naturnära skogsbruk - vad är det? - Plockhugget AB
Play in new tab
15
16:29
2019-03-08
Blandskog en mångfald av valmöjligheter - Skogskunskap
Play in new tab
16
27:27
2018-07-04
Hyggesfritt – erfarenheter och forskning i en och samma film - Skogforsk
Play in new tab
17
30:10
2020-10-28
Eva Lotta Hulten Hyggesfritt - Natur- och kulturarv VGR
Play in new tab
18
5:28
2019-06-26
Ställa om en granplantering - Plockhugget AB
Play in new tab
19
27:27
2020-09-07
HYGGESFRITT nygammalt skogsbruk I modern tappning - Skogskunskap
Play in new tab
20
34:11
2019-06-13
Naturnära skogsbruk, varför då? - Ilona Huss Walin