Hur vi kan besegra Corona - överläkaren Anders Janssons CHECKLISTA!

Aktuell corona-statistik mm

Källa: https://www.facebook.com/anders.jansson.12576

Kära släktingar, vänner och övriga facebook-kontakter,

Coronaviruset är spritt i det svenska samhället och en mycket snabb och mycket stor spridning är att vänta mycket snart.

Vad vi än gör nu har vi att vänta en mycket tuff situation inte minst i sjukvården. Det kommer att bli brutalt för oss och våra anhöriga på sätt vi inte kan överblicka än. Det innebär inte att vi vare sig ska förtränga faktum, få panik eller hänga läpp. Vi skall istället göra allt vad vi kan för att bromsa smittspridningen. Vi vet både från historiska erfarenheter av tidigare epidemier som spanska sjukan, 1957 års influensa, och från covid-epidemin i Kina att det går att bromsa smittspridning genom att minimera onödig exponering.

Varför är det viktigt att bromsa smittan? Om vi får en snabb spridning kommer fler människor att insjukna, men mycket värre är att extremt många människor kommer att bli sjuka samtidigt. Det finns ingen som helst möjlighet för sjukvården att hantera en sådan topp utan vi kommer då att bli tvungna att välja ut de vi skall rädda och resterande kommer inte att kunna få hjälp. Kan vi istället bromsa förloppet kommer mycket färre att insjukna samtidigt varför chanserna ökar enormt att de som insjuknar kan få hjälp.

Hur gör vi det?
A) Få inte panik! Handla lugnt och rationellt och minimera dina risker då har du goda chanser. Det finns mycket du kan göra, se nedan!
B ) Följ nyheterna dagligen så att du är uppdaterad om situationen och myndigheternas råd. Om de råden är mindre långtgående än min lista följer du min lista. Om råden är mer långtgående följ dem.

1) Om du har feber, halsont eller hosta ÄVEN VID MYCKET LINDRIGA SYMTOM håll dig hemma oavsett om du varit utomlands eller ej! Minimera kontakt med andra och besök absolut inte sjuk/äldrevård, apotek, kroniskt sjuka eller människor över 60 år.


2) Om du varit i riskområde de senaste 14 dagarna ska du stanna hemma ÄVEN OM DU INTE HAR SYMTOM. Besök inte sjukvård, kroniskt sjuka eller människor över 60 års ålder om det inte är absolut nödvändigt.


3) Vi övriga som är i arbetsför ålder MÅSTE ta oss till jobbet och arbeta om vi inte har feber, hosta eller halsont annars klappar hela samhället ihop och då förstör vi också våra egna och våra anhörigas chanser.
a. Om du kan jobba hemifrån, gör det.
b. När du tar dig till jobbet, välj den transportmetod som exponerar dig minst för andra människor. Om du kan cykla, el-sparkcykla, gå eller ta bilen - gör det. Skit i klimataspekter just nu. Om du tar tunnelbana eller buss kanske du kan hoppa av och gå delar av vägen. Kanske kan du undvika rusningstiden. Märker du att någon hostar ymnigt, kliv av och ta nästa buss/tåg.
c. Håll helst 2 meters avstånd till arbetskamraterna och ta inte i dem
d. Uppmana arbetskamrater som verkar förkylda att omedelbart gå hem
e. Ställ upp alla dörrar på jobbet så att ni inte behöver ta i handtag hela tiden OBS! INTE BRANDDÖRRAR om de inte är självstängande.
f. Tvätta händerna och undvik att ta dig i ansiktet enligt punkt 4e och 4f nedan


4) För alla gäller på fritiden att minska alla onödiga kontakter med människor:
a. Stanna gärna hemma och njut av din familj, filmer, böcker och musik eller gå ut och promenera/sporta i områden där du kan hålla helst 2 m avstånd till andra människor
b. Vill du träffa kompisar ta en promenad ihop, ta inte i varandra och håll helst 2 m avstånd.
c. Undvik i möjligaste mån alla former av folksamlingar, i synnerhet inomhus. Absolut inga konserter, diskon, teaterbesök, bio eller dylikt
d. Även om du inte har symtom, besök inte släktingar över 60 år i onödan. Det är jättemysigt att umgås med dem via Facetime också.
e. När du kommer hem går du innan du tar i något annat direkt till handfatet och tvättar händerna med tvål. Blöt händerna och därefter smörjer du in dem med tvål överallt och gnugga minst 20 sekunder INNAN du sköljer bort tvålen. Det är tvålen som spräcker virusets skal och den måste få 20 sekunder på sig. Att sprita händerna går också utmärkt, men torka då inte bort spriten innan den torkat in av sig självt.
Att avsluta med att tvätta ansiktet är kan vara smart eftersom du antagligen misslyckats med 4 f.
f. Undvik att ta dig i ansiktet. Detta är jäkligt svårt eftersom vi gör det hela tiden utan att tänka på det. Ett trick är att ta på sig en handske/plasthandske, för då märker man när man gör det
g. Ta i så lite saker som möjligt när du är ute. Öppna dörrar med foten, eller ta i handtag med handske på (var isf aktsam på hur du sedan hanterar handsken).


5) Om du är över 60 år
a. Följ allt ovan extra noga. Det är mycket viktigt för just dig att inte smittas eftersom det är mycket större risk att du blir allvarligt sjuk eller dör. Avstå till och med att träffa barn och barnbarn den närmsta tiden. De är jättesöta och charmiga på Facetime också (i den mån de är det i verkliga livet).


6) Om du är över 10 år men mindre än 60 år
a. Du måste följa råden ovan för att du inte vill att dina föräldrar och deras föräldrar ska dö i onödan!


7) Dela detta till alla du känner. Ju fler som följer dessa råd desto större är din egen chans att undvika allvarliga problem.
😎 Meddela mig om jag missat något eller att något ovan inte stämmer

Ta hand om varandra.
---
Se även debattartikel av Anders Jansson i Läkartidningen:
http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2020/03/Fullstandigt-felaktiga-rad-till-varden-om-risker-med-coronaviruset/