Positiva exempel på klimatåtgärder i andra kommuner

Exempel på klimatåtgärder i andra kommuner som Umeå skulle kunna ta efter:

Finansiering

Fjärrvärme

Medborgarengagemang

Samarbeten mellan kommuner

Solenergi

Stadsutveckling

Transporter och resor

Upphandlingar