Aktuellt för Klimatrörelsen i Umeå

Umeås nya Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål 2022–2025 kritiseras av Klimatrörelsen i Umeå. Programmet antogs av kommunfullmäktige 2022-11-28 efter att ha varit på remiss sedan 2020. Remissversionen mötte stark kritik från klimatrörelsen och forskare men den omarbetade beslutsversionen som nu antagits har inte tagit fasta på den kritiken. Media har kritiserat och tagit upp Klimatrörelsens kritik och vi sammanfattar här vår
Kritik av Åtgärdsprogrammet.

Kommunens nya Umeå klimatfärdplan kritiseras också av Klimatrörelsen och forskare. Klimatfärdplanen handlar om att underteckna en avsiktsförklaring där kommunen tillsammans med andra företag, offentliga verksamheter och organisationer vill arbeta för att skynda på Umeås klimatomställning och kraftfullt minska klimatutsläppen i enlighet med Parisavtalet. Vi sammanfattar kritiken här:
Kritik av Umeå klimatfärdplan